Práce pod vodou

Práce pod vodou a potápění pro Integrovaný záchranný systém

Máme živnostenské oprávnění na provádění potápěčských prací s platnou odbornou způsobilostí. Vlastníme profesní potápěčskou kvalifikaci „Potápěč pracovní 69-014-H; profese POTÁPĚČ“. Proto Vám můžeme nabídnout tyto služby:

 • revize
 • dokumentace (foto – video)
 • vyhledání a vyzdvižení předmětů
 • čištění a odsávání kalů
 • montážní a demontážní práce
 • opravy a údržbu zařízení pod vodní hladinou
 • individuální služby dle dohody
 • jsme plátci DPH

Tyto práce jsme schopni provádět i ve znečištěných nebo hygienických závadných vodách (nádrže, jímky, čistírny odpadních vod). Práce provádíme celoročně a po celé ČR, v případě nutnosti jsme schopni reagovat velice rychle.

Jsme součástí VPZS Liberec a v souladu s ust. § 21 zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů spolupracujeme se složkami IZS zejména při:

 • provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
 • zajišťování činností ve složitých podmínkách na vodních plochách a pod vodní hladinou
 • pátracích a vyhledávacích činnostech pod vodní hladinou
 • pomoci při povodních
 • školící a lektorské činnosti v oblasti potápění

Máte-li zájem o nějakou službu kontaktujte nás a specifikujte svůj požadavek. Rádi pro Vás vypracujeme nabídku s cenovou kalkulací.